Har kvinnor verkligen ett mjukare språk och är sämre på att stå på sig i samtal med andra? Överlag så har män lättare för att få igenom krav och bli hörda. Det är konstigt för dagens kvinnor ställer faktiskt krav och de står på sig. I dagens samhälle där man eftersträvar jämställdhet så är det en katastrof att till exempel manligt dominerade yrken tjänar mer än motsvarande för kvinnor.

Men hur kommer det sig?

Det enklaste sättet att jämföra kvinnor och mäns ställning i samhället är att titta på lönerna. Om vi vet att dagens kvinnor faktiskt både ställer krav och gör sig hörda, hur kan det fortfarande vara skillnad? Eller är kvinnor sämre på att löneförhandla? Kan det vara så att gapet mellan lönerna är så stort att det kommer ta århundraden innan det är helt borta. Det kanske är männen som frivilligt måste stå tillbaka i lön om kvinnorna ska ha en chans att få det som de har rätt till.

Eller är det språket?

Idag finns det fler yrkesverksamma kvinnor än någonsin. Hemmafrun som förr var ett faktum är idag en sagofigur. Att arbetsplatserna idag till stor del består av kvinnor som ska förhandla med sin arbetsgivare på egen hand kan skapa många svårigheter. En aspekt är att flera av kvinnorna i yrkeslivet är utlandsfödda och har svårigheter med språket. I det läget ska man ta tillfället i akt och boka tolk. Det finns många hinder att övervinna i en förhandling så det är helt onödigt att språket ska vara en av dem.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *