Author Archive

Senaste inläggen

Könskvotering

Frågan om huruvida könskvotering är ett bra sätt att öka jämställdheten i samhället eller inte är en omdebatterad fråga, som ställdes på sin spets år 2006, när ett lagförslag lades fram av Catarina af Sandeberg (dåvarande utredare för regeringen) som gällde

Jämställdhetsombudsmannen

Jämställdhetsombudsmannen, som ofta förkortas JämO, är en forna myndighet i Sverige. Det betyder dock inte att de uppgifter som JämO utförde inte längre utförs, bara att JämO tillsammans med andra myndigheter som övervakade diskrimineringslagar slogs ihop till en enda myndighet år