Frågan om huruvida könskvotering är ett bra sätt att öka jämställdheten i samhället eller inte är en omdebatterad fråga, som ställdes på sin spets år 2006, när ett lagförslag lades fram av Catarina af Sandeberg (dåvarande utredare för regeringen) som gällde att man skulle använda sig av könskvotering i företags styrelser, och att minst 40 procent av ledamöterna i styrelsen måste vara kvinnor. Den dåvarande regeringen under Göran Persson stödde detta förslag, men inte den efterföljande under Fredrik Reinfeldt, varför förslaget rann ut i sanden. Medan frågan fortfarande var aktuell blossade dock en het debatt upp, där det fanns både förespråkare och motståndare till kvotering.

Kvotering innebär att man särbehandlar en viss grupp människor, i detta fall kvinnor, genom att reservera platser på exempelvis en arbetsplats, en utbildning eller i en styrelse för denna grupp. Syftet är att göra gruppen mindre homogen, och mer jämställd. Det behöver inte handla om just kön – könskvotering är en särskild form av kvotering – utan kan också handla om exempelvis etnicitet, ålder eller funktionsnedsättningar.

bonding-1985863_960_720Det finns två typer av kvotering: radikal kvotering och måttfull kvotering. Den förstnämnda innebär att man reserverar ett visst antal platser för en underrepresenterad grupp, och sedan endast antar eller anställer människor i den gruppen tills kvoten är uppfylld, oavsett om det finns mer kompetenta sökanden från andra grupper. Denna typ av kvotering är ovanlig, och har i två fall till och med bedömts som olaglig, då man på två utbildningar i Sverige särbehandlade sökande med två utlandsfödda föräldrar respektive manliga sökande, och valde sökanden ur dessa grupper framför andra sökanden med bättre meriter. Den andra typen av kvotering kallas måttfull kvotering. I detta fall används kön, etnicitet eller andra faktorer snarare som en utslagsfaktor: om man har två sökanden med samma meriter och kompetenser väljer man den som tillhör den underrepresenterade gruppen.

Om du funderar på huruvida kvotering skulle kunna vara aktuellt på din arbetsplats, kan du använda dig av en miniräknare online för att räkna ut hur stor procent av de anställda som är män respektive kvinnor. Om du märker en stor obalans kan det vara en fråga att ta upp med ledningen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *