Sveriges skollag och samtliga svenska läroplaner för förskola och skola gör gällande att jämställdhet, som ett grundläggande demokratiskt värde, ska förmedlas och gestaltas i skolan. Detta är en del av skolans värdegrund, där även solidaritet och allas lika värde ingår bland annat. Skolverket menar att värdegrundsarbete inte kan ses som ett avskilt ämne, utan är något som ska genomsyra hela verksamheten praktiskt i läroplaner, läromedel, relationer och aktiviteter. Detta arbete pågår likaväl vid skolluncherna och på rasterna som under SO-lektionerna och i kontakt med föräldrar.

I förskolans läroplan preciseras det till exempel att alla barn ska få möjlighet att

Rural Indian Women Using Laptop with Her Daughter in the Room.

utveckla sina förmågor utan att vara begränsade av traditionella könsroller. Förskollärare har också särskilt ansvar för att alla barn har inflytande på verksamheten.

Det faktum att barn går i skola över huvud taget är av stor betydelse för jämställdheten i samhället. I Sverige säger skolplikten att alla barn som är bosatta i Sverige ska gå i skola från och med året då de fyller 7 till och med året då de fyller 16. Skolplikten ser olika ut i olika länder och det är långt ifrån alla som har möjlighet att gå i skolan, till exempel på grund av krig eller fattigdom.

Det är ett faktum att majoriteten av de barn som inte går i skolan är flickor och UNICEF är en av de världsomspännande organisationerna som arbetar för barns rätt till utbildning. Utbildning är många gånger en väg ut ur fattigdom och utsatthet, vilket alltså oftare drabbar flickor och kvinnor mer än pojkar och män.

Rätten att gå i skolan är en av de mänskliga rättigheterna och det ska vara gratis, enligt FN:s Barnkonvention. Många länder som avskaffat skolavgiften visar en mycket tydlig ökning av inskrivna barn. I vissa länder är det mycket dyrt att gå i skolan, och om man har flera barn tenderar det att vara pojkarnas skolgång som prioriteras om ekonomin inte räcker till för alla barn.

Barns skolgång är av stor betydelse för utvecklingen av demokrati och jämställdhet världen över.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *