Det finns många frågor som är av stor betydelse för jämställdhet och demokrati världen över. Några av de viktigaste är till exempel rätten till skolgång, tillgång till preventivmedel, rösträtt och tillgång till sjukvård. Både kvinnor och män drabbas när det råder brist på jämställdhet och de traditionella könsrollerna är starka. De nordiska länderna toppar många gånger listor över världens mest jämställda länder, men även här pågår aktivt arbete för att upprätthålla jämställdhet. En del kan ibland mena att det aldrig går att få helt jämna siffor mellan mäns och kvinnors deltagande i olika samhällsområden. Detta är visserligen en del av jämställdhetsfrågan, men det har också en kvalitativ aspekt, nämligen att värdera kvinnors och mäns kunskaper,

The word equality is silhouetted against an orange and blue sunset. The I in the word is made from a figure with their arms raised up in the air in a successful victory pose.

erfarenheter och förmågor lika mycket. Vi ser det till exempel när det handlar om det så kallade RUT-avdraget, där det i viss mån relaterar till att höja statusen på arbeten som hemstädning och liknande.

I andra länder pågår arbete på många sätt. Abortlagstiftningen skiljer sig till exempel mycket mellan många olika länder. I vissa Afrikanska länder är till exempel abort förbjudet utan undantag medan det i några är fullt tillåtet. I många länder, och även internationellt, finns många organisationer som kämpar för människors valfrihet när det gäller abort.

UNICEF är en organisation som kämpar för barns rättigheter och med utgångspunkt i FN:s Barnkonvention. De flesta av de barn som inte får gå i skolan alls är flickor. I Sverige är det å andra sidan så att det sedan flera årtionden tillbaka examineras markant fler kvinnor än män från svenska universitet. Pojkar tenderar också att prestera sämre när det gäller till exempel läsning. Även om många delar av världens jämställdhetsarbete handlar om att förbättra kvinnors rättigheter, för att de tenderar att vara mer utsatta än män många gånger, är också till exempel pojkars läskunnighet en jämställdhetsfråga. Att ha tillgång till utbildning är en avgörande faktor för att kunna tillvarata sina fri- och rättigheter.

Det går inte att redogöra särskilt detaljerat för jämställdhetsarbete i en artikel här, men om du vill läsa vidare kan du till exempel titta på Statistiska Centralbyråns hemsida för svensk statistik, läsa om olika lagar på FN:s hemsida och inte minst fråga en bibliotekarie på ditt bibliotek. 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *