Sverige brukar omnämnas som ett av världens mest jämställda länder. Jämställdheten är en fråga som angrips på flera nivåer. I korta ordalag handlar det om lika behandling av alla människor oavsett vilket kön, vilken sexuell läggning, etnicitet eller eventuell funktionsnedsättning man har. Den Svenska regeringens jämställdhetsarbete går ut på att försöka skapa förutsättningar så att alla får samma rättigheter. Detta arbete bedrivs även på individuell nivå av privata aktörer som har ett brinnande engagemang i att göra Sverige mer jämställt. Eftersom samhället är präglat av urgamla normer är det en stor utmaning.

Var med och påverka jämställdheten

Har du funderat på hur du kan vara med och påverka jämställdhetsarbetet? I dagens Sverige är debatten högljudd, det går knappast att undvika att formulera ett eget ställningstagande eftersom ämnet diskuteras både på offentliga ledarsidor och över middagsborden hemma. I vårt land har jämställdheten sitt ursprung i kvinnorättsrörelsen som började sin kamp någon gång i slutet på 1700-talet. Kvinnan har länge varit underordnad mannen och fram till 1923 hade kvinnor inte rösträtt i Sverige. Att kvinnor numera får rösta beror på det digra arbete kvinnorättsrörelsen lade ned, där de protesterade och manifesterade för sina rättigheters skull. Detta var ingen enkel sak. Man kan säga att samhället led av ett sjukdom som det fortfarande idag märks symptom av. Råd bot på din influensa och var med och verka för ett mer jämställt samhälle genom att till exempel aldrig väja för debatten om allas rätt till samma möjligheter. Det gäller att vara ihärdig för att nå resultat.

Lika lön för lika arbete

hermandad_-_friendshipEn av kärnfrågorna i dagens Sverige är lika lön för lika arbete. Statistiken visar att kvinnor tjänar betydligt mindre än män som sitter i samma professionella position. Med tanke på att jämställdhetsarbetet har kommit så långt i övrigt är det ett skrämmande faktum att lönen inte hänger med. Vårt samhälle vilar på flera strukturer och den ekonomiska sammansättningen är en betydande del. Det är en svår process att påverka ett inre system som har fungerat på samma sätt under lång tid. Som privatperson kan du vägra att arbeta om du märker att din arbetsplats håller sig med orättvis löneläggning, men det är tyvärr något som många inte har ekonomin att våga utsätta sig för. Regeringen har gett Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att var tredje år göra en lönekartläggning som berättar hur företagen förhåller sig till jämställdhetsplanen. På Diskrimineringsombudsmannens hemsida kan du läsa ytterligare fakta om jämställdhet om du är nyfiken på området.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *