Sverige halkar efter i jämställdhet

Enligt den senaste studien från World Economic Forum har den svenska jämställdheten åkt på ett bakslag. Sedan förra året har jämlikheten gått ner 1 procent till 81 procent, även om Sverige fortfarande ligger på fjärde plats i den internationella rangordningen för åttonde året i rad. Sverige har tappat när det gäller politisk makt mellan könen, trots att könsfördelningen mellan ministrar ligger lika och det har blivit allt fler kvinnliga högre tjänstemän och chefer. Även gällande utbildning har könsglappet nästan försvunnit helt. Dock kan man konstatera att utvecklingen i Sverige har legat stilla de senaste tio åren.

Globala jämställdheten minskar

är alltså ett faktum, men även i ett internationellt perspektiv ser det allt mer dystert ut på jämställdhetsfronten. Sedan den senaste rapporten gjordes av WEF, då man trodde att jämställdhet skulle uppnås om 118 år, har man varit tvungen att tänka om. Nu konstaterar man att det kommer att dröja ända till år 2196 innan världen i sin helhet får uppleva ekonomisk balans mellan könen. Det land som befinner sig i toppen av jämställdhetsligan är Island, följt av Finland och Norge. Irland har knuffats ner till plats sex av Rwanda, som numera kniper en femteplats på listan av världens mest jämställda länder.

Ingen jämställdhet under vår livstid

The World Economic Forum analyserar genom sin Global Gender Gap report omfattningen av könsskillnader och dess utveckling över tid. Man fokuserar särskilt på fyra nyckelområden, hälsa, utbildning, ekonomi och politik. 2016 års rapport täcker 144 länder och genom insamlingen av data under det senaste årtiondet kan man dystert konstatera att utvecklingen fortfarande är alltför långsam. Vi som lever idag kommer med andra ord inte att få uppleva global jämställdhet under vår livstid. Av de studerade länderna har 68 ökat sitt generella könsglapp i jämförelse med förra året, medan 74 har sett det minska. I Västeuropa tros detta glapp ha minskat om 61 år och i Sydasien om ”bara” 46 år.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *