Author Archive

Senaste inläggen

Män och kvinnors språk

Har kvinnor verkligen ett mjukare språk och är sämre på att stå på sig i samtal med andra? Överlag så har män lättare för att få igenom krav och bli hörda. Det är konstigt för dagens kvinnor ställer faktiskt krav och

Schack – ett verktyg för jämställdhet

Dali Olofsson har startat Gävles första schackklubb, enbart för kvinnor. Hon kommer från Georgien där det är mycket mer vanligt att kvinnor spelar schack, och valde därför att ta med den traditionen till Sverige. För henne är det självklart att schack
Sverige halkar efter i jämställdhet

Sverige backar i jämställdhetsligan

Enligt den senaste studien från World Economic Forum har den svenska jämställdheten åkt på ett bakslag. Sedan förra året har jämlikheten gått ner 1 procent till 81 procent, även om Sverige fortfarande ligger på fjärde plats i den internationella rangordningen för

Demokratins historia

Med begreppet demokrati menar menar man ett styrelseskick där landets medborgare har röstat fram ledarna genom allmänna och fria val. De flesta länder i världen uppger att de styrs demokratiskt. Liksom det var i demokratins vagga – Aten – är det

Jämställdhet i Sverige

Sverige brukar omnämnas som ett av världens mest jämställda länder. Jämställdheten är en fråga som angrips på flera nivåer. I korta ordalag handlar det om lika behandling av alla människor oavsett vilket kön, vilken sexuell läggning, etnicitet eller eventuell funktionsnedsättning man

Övningar för att belysa jämställdhet och demokrati

  De flesta har nog någon gång upplevt orättvisa och ojämställdhet på något sätt. En del har gjort det på väldigt konkreta sätt medan andra mest bara haft en känsla av det utan att kunna sätta fingret på det. Det är

Jämställdhetsarbete världen över

  Det finns många frågor som är av stor betydelse för jämställdhet och demokrati världen över. Några av de viktigaste är till exempel rätten till skolgång, tillgång till preventivmedel, rösträtt och tillgång till sjukvård. Både kvinnor och män drabbas när det

Demokrati och jämställdhet i skolan

  Sveriges skollag och samtliga svenska läroplaner för förskola och skola gör gällande att jämställdhet, som ett grundläggande demokratiskt värde, ska förmedlas och gestaltas i skolan. Detta är en del av skolans värdegrund, där även solidaritet och allas lika värde ingår