Jämställdhet och demokrati Arkiv

Senaste inläggen

Könskvotering

Frågan om huruvida könskvotering är ett bra sätt att öka jämställdheten i samhället eller inte är en omdebatterad fråga, som ställdes på sin spets år 2006, när ett lagförslag lades fram av Catarina af Sandeberg (dåvarande utredare för regeringen) som gällde
Sverige halkar efter i jämställdhet

Sverige backar i jämställdhetsligan

Enligt den senaste studien från World Economic Forum har den svenska jämställdheten åkt på ett bakslag. Sedan förra året har jämlikheten gått ner 1 procent till 81 procent, även om Sverige fortfarande ligger på fjärde plats i den internationella rangordningen för

Demokratins historia

Med begreppet demokrati menar menar man ett styrelseskick där landets medborgare har röstat fram ledarna genom allmänna och fria val. De flesta länder i världen uppger att de styrs demokratiskt. Liksom det var i demokratins vagga – Aten – är det

Jämställdhet i Sverige

Sverige brukar omnämnas som ett av världens mest jämställda länder. Jämställdheten är en fråga som angrips på flera nivåer. I korta ordalag handlar det om lika behandling av alla människor oavsett vilket kön, vilken sexuell läggning, etnicitet eller eventuell funktionsnedsättning man

Jämställdhetsombudsmannen

Jämställdhetsombudsmannen, som ofta förkortas JämO, är en forna myndighet i Sverige. Det betyder dock inte att de uppgifter som JämO utförde inte längre utförs, bara att JämO tillsammans med andra myndigheter som övervakade diskrimineringslagar slogs ihop till en enda myndighet år

Övningar för att belysa jämställdhet och demokrati

  De flesta har nog någon gång upplevt orättvisa och ojämställdhet på något sätt. En del har gjort det på väldigt konkreta sätt medan andra mest bara haft en känsla av det utan att kunna sätta fingret på det. Det är

Jämställdhetsarbete världen över

  Det finns många frågor som är av stor betydelse för jämställdhet och demokrati världen över. Några av de viktigaste är till exempel rätten till skolgång, tillgång till preventivmedel, rösträtt och tillgång till sjukvård. Både kvinnor och män drabbas när det

Demokrati och jämställdhet i skolan

  Sveriges skollag och samtliga svenska läroplaner för förskola och skola gör gällande att jämställdhet, som ett grundläggande demokratiskt värde, ska förmedlas och gestaltas i skolan. Detta är en del av skolans värdegrund, där även solidaritet och allas lika värde ingår